Jesteś tutaj:HOME>Ogłoszenia -
Regulamin

I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin oznacza Regulamin świadczenia usługi "Tablica Ogłoszeń" w Portalu Ligi Bobra, zwanej w dalszej części regulaminu "Tablica Ogłoszeń".
2. Usługa Tablica ogłoszeń to usługa polegająca na utrzymaniu ogłoszenia Klienta w części serwisu ligabobra.pl zwanej "Tablica Ogłoszeń".
3. Wysyłając formularz "Dodaj Ogłoszenie" Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości Regulamin.
4. ligabobra.pl zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie www.ligabobra.pl.
II. Obowiązek przestrzegania prawa
1. Klient zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez podmioty trzecie, którym Klient udostępnia usługę.
2. W przypadku uzyskania przez ligabobra.pl informacji o korzystaniu przez Klienta z usługi niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, ligabobra.pl ma prawo przetwarzać posiadane dane w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
3. Dane kontaktowe Klientów serwisu Tablica Ogłoszeń ligabobra.pl służą do nawiązania kontaktu z ogłoszeniodawcą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a w szczególności ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.

III. Zamawianie usługi Tablica Ogłoszeń
1. Zamówienie usługi następuje poprzez wysłanie formularza "Dodaj ogłoszenie".
2. Publikacja Ogłoszenia Drobnego dokonywana jest na podstawie danych w prawidłowo wysłanym formularzu "Dodaj ogłoszenie".
3. Ogłoszenie publikowane jest w dziale Tablica ogłoszeń ligabobra.pl przez okres 60 dni.

IV. Treść Ogłoszeń Drobnych
1. Zabrania się dodawania Ogłoszeń, które:
- naruszają prawo,
- naruszają prawa osób trzecich (dobra osobiste, prawa autorskie),
- zawierają treści lub zdjęcia o charakterze erotycznym lub z jej podtekstami,
- mają charakter wypowiedzi, komentarza, opinii, oceny, podobny do postów umieszczanych na forum internetowym,
- zawierają reklamy serwisów, które w jakikolwiek sposób mogą być konkurencyjne dla ligabobra.pl
2. W przypadku stwierdzenia, że treść Ogłoszenia Drobnego narusza postanowienia niniejszego regulaminu, ligabobra.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Ogłoszenia bez informowania o tym użytkownika.
3. W przypadku stwierdzenia, że Ogłoszenie zostało zamieszczone w kategorii niezgodnej z jego treścią, ligabobra.pl zastrzega sobie prawo do przesunięcia ogłoszenia do właściwej kategorii lub do jego usunięcia bez informowania o tym użytkownika.

V. Obowiązki i odpowiedzialność Klienta
1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie udostępnionej przez ligabobra.pl usługi Tablica ogłoszeń.
Regulamin obowiązuje od dnia 1.02.2016 r.

 

Sponsor strategiczny ligi

Partnerzy

Joomla Extensions
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok