Kontakt

O lidze

KONTAKT

Cenimy sobie kontakt ze wszystkimi którzy mają ciekawe pomysły i chcą wspólnie propagować zdrowy tryb życia. Masz pomysł? Pisz. Chcesz rozpocząć współpracę? Dzwoń!

Nasze boiska

LB: 05-240 Tłuszcz, ul. Łąkowa 1 (Orlik)

PLPN: 07-200 Wyszków; ul. Kościuszki 54 (WOSiR)

Telefon

+48 603 077 025

EMAIL

kontakt@ligabobra.pl

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania za pomocą środków telekomunikacji elektronicznej informacji dotyczących organizacji ligi. Poznałem i akceptuję Politykę Prywatności.
 • W związku z przepisami o ochronie danych osobowych informujemy kto i na jakich zasadach będzie administrować Twoimi danymi.
  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Universal Sport. Dokładny adres siedziby firmy jest podany w centralnym rejestrze CEIDG.
  2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu.
   a) realizowania i wykonania zawartej z Tobą umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
   b) wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne,
   c) wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizowania i wykonania umowy zawartej z Twoim pracodawcą; w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, ochrony osób i mienia należącego do Administratora oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego towarów i usług Administratora.
  3. Informacja o przekazaniu danych do krajów trzecich: Twoje dane osobowe nie będą, co do zasady, przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu RODO. Może jednak do tego dojść w wypadku, kiedy korzystasz z produktów, jak niektóre domeny czy certyfikaty SSL, których rejestry są prowadzone przez podmioty z siedzibą w kraju trzecim lub w procesie realizacji technicznej niezbędne jest przekazanie danych podmiotowi obsługującymi taki produkt. W takim przypadku przekazanie danych będzie następowało z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przewidzianych przez RODO (np. standardowe klauzule umowne).
  4. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
   a) pkt 3.3 a) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Tobą umowy,
   b) pkt 3.3 b) będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych,
   c) pkt 3.3 c) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Twoim pracodawcą umowy; przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub mienia należącego do Administratora bądź przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.
  5. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
   dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
   ich sprostowania,
   usunięcia,
   ograniczenia przetwarzania,
   oraz przenoszenia danych.
  6. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Gdzie gramy?

TŁUSZCZ

Jak dojechać do boiska w Tłuszczu? Mapa Ci pomoże!

OSTRÓWEK

Jak dojechać na Estadio Ostrówek? Zerknij na mapę.

WYSZKÓW

Najmłodsze nasze "dziecko" - WLS i boisko.

 

Sponsor generalny

 

Partnerzy

Kontakt

Lokalizacja: 05-240 Tłuszcz, ul. Łąkowa 1

Email: kontakt@ligabobra.pl

Telefon: 603-077-025

Website: www.ligabobra.pl

Zostaw do siebie kontakt

Zarejestruj się, aby otrzymywać e-mail z najnowszymi informacjami.
© Liga Bobra. All Rights Reserved. Designed By BTKSYSTEMS
Właścicielem marki Liga Bobra jest FranMari Group