Regulamin Futbol Arena

1. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W Futbol Arenie
1.1. Organizatorem rozgrywek jest LSW Group Michał Laskowski.
1.2. Warunkiem przystąpienia do rozgrywek jest:
1.2.1. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek.
1.2.2. Wypełnienie imiennej listy zawodników biorących udział w rozgrywkach w danym sezonie oraz przesłanie go droga mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
1.2.3. Dokonanie opłaty startowej za rozgrywki ligowe w wysokości ustalonej na pierwszym spotkaniu organizacyjnym kapitanów poprzedzającym edycję;
1.3. Zgłoszenie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem przestrzegania regulaminu i przepisów gry w rozgrywkach;
1.4. W każdej drużynie musi być kapitan lub wytypowana przez kapitana osoba która:
1.4.1. ma prawo do zgłoszenia i wycofania drużyny z rozgrywek;
1.4.2. wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy, opłaca wpisowe oraz dokonuje weryfikacji osób zgłoszonych do rozgrywek;
1.4.3. jest odpowiedzialna za zachowanie się drużyny zarówno podczas meczu, jak i po jego zakończeniu;
1.4.4. jest odpowiedzialna za kontakt z Organizatorem w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z terminarzem, karami czy innymi kwestiami organizacyjnymi;
1.4.5. odpowiada za niedopuszczenie do gry swoich zawodników, na których zostały nałożone kary zawieszenia;
1.5. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy ukończyli 16 rok życia. W przypadku osób niepełnoletnich pisemną zgodę na udział musi wyrazić rodzic lub opiekun prawny;
1.6. Każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach ma obowiązek występowania w jednolitych strojach z różnymi numerami na plecach przy czym:
1.7. Za kibiców odpowiada drużyna i jej kierownictwo. Jeżeli sympatycy danego zespołu zakłócają spokój rozgrywek, organizator lub sędzia ma prawo nałożyć na drużynę karę nawet w postaci wykluczenia z rozgrywek lub przerwania meczu.
1.8. Zawodnicy i kibice są zobowiązani do przestrzegania regulaminu obiektu na którym są rozgrywane mecze.
1.9. Organizator ma prawo podjąć decyzje o wykluczeniu danej drużyny z rozgrywek Ligi Bobra w przypadku:
1.9.1. niewniesienia opłaty za rozgrywki;
1.9.2. wybitnie niesportowego zachowania się zawodników i osób związanych z drużyną przed, w czasie i po meczu;
1.9.3. notorycznego łamania postanowień regulaminu;
1.10. Drużyny, które zostały wykluczone lub wycofały się z rozgrywek Ligi Bobra nie przysługuje zwrot kosztów opłaty startowej.
1.11. W przypadku wykluczenia drużyny Organizator ma prawo odmowy uprawnienia do gry w innym zespole zawodników wykluczonej drużyny.
1.12. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku zawodników grających w lidze w celu relacjonowania rozgrywek oraz dla celów marketingowych.
1.13. Każdy zawodnik zgłoszony do rozgrywek zobowiązany jest do posiadania na zawodach dokumentu tożsamości oraz okazania go na wezwanie Organizatora lub sędziego (na wniosek drużyny przeciwnej).
1.14. W przypadku nie okazania dokumentu tożsamości zawodnik traktowany jest jako nieuprawniony do gry, a jego drużyna zostaje ukarana walkowerem;
1.15. Organizator ma prawo do sprawdzenia tożsamości zawodników występujących w danym meczu przed jego rozpoczęciem, w trakcie przerwy po pierwszej połowie i po zakończonym spotkaniu;
1.16. Drużyna przeciwna powinna zgłosić chęć sprawdzenia tożsamości do Organizatora lub sędziego przed meczem lub w trakcie jego trwania, ale nie później niż przed końcem meczu;
1.17. Sprawdzana drużyna powinna dostarczyć dowód/dowody tożsamości zawodników sprawdzanych w danym meczu najpóźniej do końca trwania ostatniego meczu w lidze w dniu rozgrywania meczu.
1.18. Sprawdzenie dokumentów przebiega pod opieką Organizatora.
1.19. W meczach nie mogą brać udziału zawodnicy będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
1.20. W każdej drużynie w meczu może być zgłoszonych maksymalnie 15 zawodników (tylko oni mogą brać udział w meczu) przy czym na boisku przebywa 5 zawodników z pola oraz bramkarz. W przypadku, gdy w meczu uczestniczy zawodnik niezgłoszony, drużyna w której gra ukarana zostaje walkowerem.
1.21. Minimalna liczba zawodników zgłoszonych do rozgrywek to 10 osób. Maksymalna liczba zawodników zgłoszonych do rozgrywek w drużynie to 20 osób.
1.22. W rozgrywkach jest dopuszczony zrzeszony zawodnik w rozgrywkach organizowanych przez PZPN (Polski Związek Piłki Nożnej) lub przez związek wojewódzki.
1.23. Limit zawodników zrzeszonych w jednej drużynie wynosi – 2 zawodnik przebywających jednocześnie na boisku. Za zawodnika zrzeszonego uważa się zawodnika, który jest zgłoszony w PZPN lub wojewódzki związek i bierze czynny udział w rozgrywkach organizowanych prze te związki od ligi okręgowej do ekstraklasy.
1.24. W sytuacji gdy zawodnik Ligi Bobra jako amator dołączy do drużyny występującej w rozgrywkach PZPN na szczeblu wskazanym w punkcie 1.23 staje się zawodnikiem zrzeszonym.
1.25. Wymiany zawodników zrzeszonych w drużynach odbywają się na zasadach ogólnych - jak każdy inny zawodnik.
1.26. W trakcie meczu Ligi Bobra w drużynie na placu gry (mecz) może przebywać tylko dwóch zawodnik zrzeszony równocześnie. W sytuacji gdy na boisko będzie ich więcej, sędzia odgwizduje walkower dla drużyny przeciwnej. Ilości zawodników kontroluje kapitan drużyny.
1.27. Zawodników można zgłaszać najpóźniej na jeden dzień przed każdą kolejką. Dane zawodników (imię, nazwisko, data urodzenia) należy wysłać w formularzu elektronicznym na stronie internetowej. Nie można zgłaszać zawodników tuż przed meczem.
1.28. Dopisywać zawodników mogą kapitanowie - maksymalnie do 5 kolejki rozgrywek. Dopisanie zawodnika odbywa się w myśl zasady wymiany 1-1. Ilość zawodników w drużynie jest niezmienna – 20 osób. Zmiana zawodników w zespole odbywa się najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem kolejnej kolejki rozgrywek poprzez formularz na stronie internetowej.
2. ZASADY ROZGRYWEK
2.1. Mecze odbywać się będą zgodnie z terminarzem ustalonym przez organizatora. Terminarz dostępny jest na stronie internetowej http://www.ligabobra.pl. Dla każdej ligi jest oddzielny terminarz.
2.2. Wszystkie mecze w kolejce odbywają się w ustalonym terminie i ustalonej godzinie;
2.3. rozgrywkach nie ma możliwości przełożenia meczów;
2.4. Przed meczem kapitanowie lub kierownictwo obydwu drużyn powinni sprawdzić poprawność danych zawartych w protokole i ewentualnie go uzupełnić poprzez wpisanie numerów zawodników biorących udział w danym spotkaniu;
2.5. Przed meczem kapitanowie lub kierownictwo obydwu drużyn przy współpracy z koordynatorem spotkania muszą oznaczyć w protokole skład wyjściowy oraz zawodników z ławki rezerwowej;
2.6. Strój bramkarza musi wyraźnie różnić się od strojów zawodników z pola.
2.7. Podczas meczu tylko kapitan drużyny ma prawo rozmowy z sędzią.
2.8. Mecz trwa 2 x 25 minut.
2.9. W sytuacji gdy drużyna nie stawiła się o planowanej godzinie rozpoczęcia spotkania sędzia odlicza 7 minut i w przypadku dalszej nieobecności oznajmia koniec spotkania. Drużyna, która nie rozpoczęła meczu zostaje ukarana walkowerem ,-3 punkt i 0:5 w bramkach. W przypadku gdy na meczu nie stawi się żadna z drużyn, obie karane są ujemnym punktem.
2.10. Po meczu kapitanowie drużyn powinni zapoznać się z protokołem, aby uzyskać informację o końcowym wyniku, strzelcach bramek, asystach oraz o kartkach pokazanych przez sędziego.
2.11. W sytuacjach wyjątkowych Organizator ma prawo do zmiany terminu rozgrywania spotkań całej kolejki.
2.12. W rozgrywkach Ligi Bobra za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, a za przegraną 0 punktów.
2.13. O pozycji w tabeli decyduje większa liczba zdobytych punktów. W przypadku równej liczby punktów o wyższej pozycji w tabeli decyduje:
2.13.1. wynik bezpośredniego spotkania,
2.13.2. bilans bramkowy,
2.13.3. liczba strzelonych goli.
2.13.4. a w sytuacji gdy sprawa dotyczy więcej niż dwóch drużyn tworzona jest mała tabela, w której uwzględniane są mecze między zainteresowanymi zespołami. W przypadku, gdy w małej tabeli także dojdzie do sytuacji, gdzie więcej niż dwa zespoły mają równą liczbę punktów, tworzona jest kolejna mała tabela itd.;
2.13.4.1. bilans bramek;
2.13.4.2. większa liczba strzelonych goli;
2.13.4.3. losowanie.
3. PRZEPISY GRY
3.1. Minimalna liczba zawodników danej drużyny potrzebna do rozpoczęcia meczu to 5.
3.2. Każda drużyna podczas meczu może dokonać nieograniczonej liczby zmian. Zmiany nie wymagają przerwy w grze. Zmiana może zostać dokonana tylko w wyznaczonej strefie. Zawodnik wchodzący może pojawić się na boisku tylko wtedy gdy zawodnik schodzący opuścił już plac gry;
3.3. Za ‘’strefę zmian’’ rozumie się linię boczną boiska na wysokości środka pola - po stronie ławki rezerwowej. Zawodnik wchodzący powinien się przy niej ustawić, by w tym miejscu zmienić się z zawodnikiem schodzącym z boiska;
3.4. W sytuacji gdy zmiana zostanie przeprowadzona nieprawidłowo, sędzia przerywa mecz, zawodnik wchodzący zostaje ukarany żółtą kartką i pięciominutową karą (przez kolejne pięć minut zawodnik nie może wejść na płytę boiska). Gra wznawiana jest rzutem wolnym z miejsca gdzie była piłka w momencie przerwania gry (gdy piłka znajdowała się w polu karnym wykonuje się rzut wolny z linii pola karnego);
3.5. W przypadku gdy zawodnik rezerwowy z premedytacją przerywa akcję rywali karany jest czerwoną kartką.
3.6. Zmiana bramkarza musi zostać zgłoszona sędziemu i jest możliwa w momencie, gdy sędzia zezwoli na taką zmianę.
3.7. Dopuszcza się grę wślizgiem bezkontaktowym, gdy w pobliżu 2 metrów nie ma zawodnika drużyny przeciwnej. Każdy wślizg wykonany gdy w pobliżu 2 metrów znajduje się przeciwnik i na wskutek, którego nie dochodzi do faulu traktowany jest jako niebezpieczne zagranie. Przepis ten nie dotyczy bramkarza w polu karnym. Za wślizg uważa się zagranie, przy którym zawodnik rzuca się na murawę, dotyka jej pośladkami lub biodrem, nogami atakuje przeciwnika lub piłkę, a całość wykonana jest dynamicznie.
3.8. Rzut z autu wykonywany jest rękoma z linii bocznej boiska.
3.9. W przypadku, gdy przewinienie nastąpiło w polu karnym, ale nie kwalifikowało się do podyktowania rzutu karnego (np. niebezpieczne zagranie, złapanie przez bramkarza piłki w ręce po podaniu swojego zawodnika), sędzia zawodów przyznaje rzut wolny bezpośredni, który wykonuje się z linii pola karnego.
3.10. Rzut od bramki wykonywany jest przez bramkarza z ziemi wykopem nogą lub wyrzutem ręką. Bramkarz po złapaniu piłki z gry może wprowadzić ją do gry ręką lub bezpośrednio nogą.
3.11. Rzut karny wykonywany jest z odległości wyznaczonej na boisku.
3.12. Rolę sędziego asystenta, który będzie mógł podejmować decyzję odnośnie tego, czy piłka całym obwodem przekroczyła linię boczną boiska, pełni Organizator który przebywa na spotkaniu.
3.13. Nie obowiązuje przepis o spalonym.
3.14. Gracze karani są kartkami oraz karami czasowymi.
3.14.1. Kara minutowa – 2 minuty.
3.14.2. Żółta kartka.
3.14.3. Kartka czerwona.
3.14.4. W przypadku otrzymania dwóch żółtych kartek w jednym spotkaniu zawodnik zostaje wykluczony z meczu. Przepis ten dotyczy również bramkarzy, którzy po otrzymaniu kary powinni opuścić boisko.
3.15. Strzelenie gola nie anuluje kary dla zawodnika ukaranego kartką, co oznacza, że nie ma on możliwości wcześniejszego powrotu na boisko.
3.16. W przypadku, gdy kartką zostanie ukarany zawodnik będący na ławce rezerwowych, boisko musi opuścić inny zawodnik przebywający aktualnie na placu gry.
3.17. W przypadku rażącego naruszenia przepisów, Organizator zastrzega sobie prawo do nałożenia kar na podstawie zapisu video.
3.18. W pozostałych kwestiach obowiązuje przepisy gry PZPN.
4. SANKCJE KARNE
4.1. Zawodnik, który krwawi musi natychmiast opuścić boisko.
4.2. Karę za przewinienie lub niesportowe zachowanie zawsze odbywa karany zawodnik.
4.3. Kary w rozgrywkach:
4.3.1. Kara minutowa – 2 minuty – drużyna gra w osłabieniu – dostaje zawodnik za niesportowe zachowanie zawodnika, np. wulgaryzmy, przeklinanie. Jest to typowa kara porządkowa.
4.3.2. Żółta kartka – czyli 5 minut kary dla zawodnika, gra drużyny w osłabieniu. Strzelona lub stracona bramka nie powoduje anulowania kary zawodnika. 2 żółte kartki w sezonie i zawodnik pauzuje w następnej kolejce. 4 żółte kartki – kolejna pauza. 6 żółtych – kolejna pauza. Kartki nie przechodzą na kolejna edycję rozgrywek.
4.3.3. Czerwona kartka – czyli 10 minut kary dla zawodnika, gra drużyny w osłabieniu. Strzelona lub stracona bramka nie powoduje anulowania kary zawodnika. Po 10 minutach kary na boisko może wejść kolejny nowy zawodnik z drużyny. Zawodnik ukarany czerwoną kartką powinien opuścić boisko i udać się na trybuny. Czerwona kartka powoduje pauzę w następnym meczu. Druga czerwona kartka powoduje pauzę w 2 meczach, kolejno – 3 czerwona – 3 mecze….
4.3.4. Gdy zawodnik dostanie w jednym meczu dwie żółte kartki odbywa łącznie 15 minut kary. Pierwsza żółta kartka zgodnie z punktem 4.3.2 – 5 minut kary, druga żółta w rezultacie czerwona – 10 minut kary – zgodnie z punktem 4.3.3.
4.3.5. W przypadku zachowań wybitnie niesportowych oraz rzucających cień na dobre imię rozgrywek, Organizator może podjąć decyzję o nałożeniu kar dyscyplinarnych w stosunku do drużyn (ujemne punkty, przyznanie walkoweru drużynom przeciwnym, wykluczenie z rozgrywek) oraz zawodników (zawieszenie lub wykluczenie z rozgrywek). W sytuacji gdy na wskutek zachowania osób związanych z drużyną (zawodnicy, kibice) dojdzie do zniszczenia mienia osoby te są zobowiązane do pokrycia kosztów naprawy.
4.4. Walkower oznacza porażkę drużyny ukaranej w stosunku 0:5 oraz -1 punkt. Walkowera można otrzymać za:
4.4.1. nie stawienie się drużyny najpóźniej 7 minut po terminie rozpoczęcia meczu;
4.4.2. grę nieuprawnionego zawodnika;
4.4.3. przerwanie meczu z powodu kar lub nieoczekiwanych zajść.
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania go podczas rozgrywek.
5.2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w regulaminie jeśli uzna to za stosowne.
5.3. Każdy zawodnik przed przystąpieniem do rozgrywek Ligi Bobra powinien poddać się badaniom lekarskim stwierdzającym jego dobry stan zdrowia. Za niewykonanie badań i wynikających z tego powodu wypadków i konsekwencji prawnych odpowiedzialność spada na zawodnika.
5.4. Każda drużyna, grająca w rozgrywkach powinna być ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator nie ubezpiecza zawodników i nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków.
5.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz za skutki wypadków w czasie gry.
5.6. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki oraz skutki wypadków podczas trwania rozgrywek.
5.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
5.8. Za sezon zasadniczy rozgrywek rozumiany jest okres rozegrania pięciu kolejek w ramach Ligi A i B.
5.9. Po sezonie zasadniczym rozgrywek do fazy finałowej mistrzowskiej awansują po trzy najlepsze zespoły (trzy najlepsze – miejsca 1, 2 i 3) z każdej z lig tworząc w ten sposób Ligę Złotą.
5.10. Po sezonie zasadniczym do fazy finałowej spadkowej kierowane są po trzy zespoły z miejsc 4,5 i 6 z każdej z lig tworząc w ten sposób Ligę Srebrną.
5.11. Do Ligi Złotej i Srebrnej zespoły wpadają z dorobkiem z fazy zasadniczej ale tylko z meczów z drużynami z którymi utworzą odpowiednio ligę Złotą i Srebrną. Dorobek to: punkty, liczba bramek strzelonych, liczba bramek straconych.
5.12. W Lidze Złotej i Srebrnej rozegrane zostaną trzy kolejki.
5.13. Drużyny w lidze Złotej i Srebrnej rozegrają mecze z drużynami z którymi nie rywalizowały w sezonie zasadniczym.
5.14. Podium w Lidze Złotej będzie klasyfikacją ostateczną rozgrywek. Wszystkie drużyny z podium w Lidze Złotej zostaną nagrodzone medalami oaz pucharem.
5.15. Najlepsza drużyna w Lidze Srebrnej zostanie nagrodzona pamiątkowymi medalami i pucharem.
5.16. Król strzelców oraz król asyst będzie nagradzany w obu Ligach zarówno Złotej jak i Srebrnej. Do statystyk będzie brany wynik z sezonu zasadniczego.
5.17. MVP oraz najlepszy bramkarz będą wybierani dla całości rozgrywek.

Najnowsze

 

Sponsor generalny

 

Partnerzy

Kontakt

Lokalizacja: 05-240 Tłuszcz, ul. Łąkowa 1

Email: kontakt@ligabobra.pl

Telefon: 603-077-025

Website: www.ligabobra.pl

Zostaw do siebie kontakt

Zarejestruj się, aby otrzymywać e-mail z najnowszymi informacjami.
© Liga Bobra. All Rights Reserved. Designed By BTKSYSTEMS
Właścicielem marki Liga Bobra jest FranMari Group